powrót do spisu treści

powrót do listy numerów archiwalnych

powrót do strony głównej
Profesor Jacek Janusz Rzempołuch

POŻEGNANIE (1935-1999)

Dnia 13 lipca 1999 roku zmarł na serce Prof. zw. dr hab. n. med. Jacek Rzempołuch. Był barwną postacią i w wielu dziedzinach życia pozostawił swój ślad. Urodził się w Sosnowcu w 1935 roku. Szkołę średnią ukończył w 1953 roku w Katowicach. Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1959 roku po ukończeniu Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W latach 1960-1974 zatrudniony był w Klinice Położnictwa i Ginekologii w Zabrzu pod kierunkiem Prof. Wojciecha Starzewskiego, w latach 1974-1982 jako adiunkt w II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii w Katowicach-Ligocie, w latach 1982-1986 jako kierownik Kliniki Ginekologii w Bytomiu i od roku 1986 jako Kierownik I Katedry I Kliniki Położnictwa i Ginekologii w Bytomiu. Na podstawie rozprawy pt. “Umieralność okołoporodowa płodów i noworodków w woj. katowickim w latach 1963-1967” uzyskał w 1969 roku stopień doktora nauk medycznych. Specjalizację II stopnia z zakresu położnictwa i ginekologii uzyskał w 1970 roku. Habilitował się w roku 1981 pisząc rozprawę “Badania nad wpływem hormonu uwalniającego gonadotropiny, Klomidu I L-DOPY na wydzielanie gonadotropiny kosmówkowej, hormonu pobudzającego pęcherzyki i prolaktyny w I trymestrze niepowikłanej ciąży u kobiet”. Tytuł profesora otrzymał w 1990 roku, a stanowisko profesora zwyczajnego w 1995 roku. Jako aktywny człowiek odczuwał wielką potrzebę dzielenia się z innymi swoją wiedzą i przemyśleniami. Z tego wynikały Jego liczne publikacje oscylujące pomiędzy treścią ściśle naukową a publicystyką. Był autorem i współautorem 249 artykułów i doniesień zjazdowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Był promorotem 26 i recenzentem 31 prac na stopień doktora nauk medycznych oraz opiekunem 2 przewodów habilitacyjnych w trakcie. Zrecenzował 2 prace habilitacyjne i 4 opinie na tytuł profesora. Prof. J. Rzempołuch był redaktorem naukowym pierwszego polskiego wydania podręcznika G. Martiusa “Ginekologia i położnictwo”, które ukazało się w 1997 roku, a aktualnie przygotowywał pierwsze polskie wydanie “Ginekologii operacyjnej” G. Martiusa. Od 1960 roku był członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, od 1984 roku – wiceprzewodniczącym Oddziału Katowickiego PTG, a od roku 1995 przewodniczącym Sekcji Chirurgii Ginekologicznej PTG. W 1997 roku został wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego PTG. Od trzeciej kadencji był członkiem (z wyboru Rady Wydziału) Senatu Śląskiej Akademii Medycznej i od 1993 roku przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Rozwoju Akademii oraz członkiem Rady Nadzorczej Centrum Diagnostycznego Kobiety w Katowicach-Ligocie. Członkiem Komisji Ekologii Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk został w 1991 roku. Od 1981 roku był Specjalistą Wojewódzkim w zakresie położnictwa i ginekologii. W 1993 r. został powołany na członka Krajowego Zespołu Specjalistycznego w zakresie położnictwa i ginekologii, a w 1995 r. na stanowisko Specjalisty Regionalnego dla województw: bielskiego, częstochowskiego i katowickiego. Z dniem 2.04.1999 r. decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej został powołany na stanowisko Konsultanta Regionalnego w dziedzinie położnictwa i ginekologii, a dnia 10.03.1999 r. przez wojewodę śląskiego na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego. Dnia 26.06.1998 r. decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w Warszawie został powołany na stanowisko Koordynatora “Programu Poprawy Opieki Perinatalnej” w Regionie Śląskim. Członkiem Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Ludzkiego I Embriologii (ESHRE) był już od 1993 roku. Z inicjatywy Prof. Jacka Rzempołucha utworzono w klinice w 1989 roku Pracownię Rozrodu Wspomaganego oraz w 1993 r. nową salę operacyjną przeznaczoną wyłącznie do zabiegów endoskopowych. Kierował On zespołem, który po raz pierwszy w Polsce doprowadził w styczniu 1993 r. do narodzin dzieci (bliźniąt) po zastosowaniu klasycznej techniki GIFT. Dzięki Jego badaniom i osiągnięciom obecnie klinika prowadzi wszystkie cztery techniki rozrodu wspomaganego: IVFET, GIFT, ZIFT, ICSI. Prof. J. Rzempołuch przyczynił się do tego, że w 1983 roku w klinice została wprowadzona do szerokiej praktyki endoskopia (laparoskopia i histeroskopia). W klinice, która jest jednocześnie ośrodkiem dydaktycznym w zakresie laparoskopii i histeroskopii dla lekarzy w całej Polsce, pod Jego nadzorem przeszkolono ich 79. W 1984 roku Prof. Jacek Rzempołuch nawiązał formalną współpracę z Instytutem Onkologii w Gliwicach w zakresie skojarzonego leczenia raka narządu rodnego u kobiet. W ramach tej współpracy brał udział w realizacji programu rządowego “Walka z chorobami nowotworowymi. W klinice leczonych jest ok. 85% kobiet chorych na raka narządu rodnego płciowego z woj. katowickiego. Pod Jego wpływem w klinice został zmieniony system opieki nad matką i dzieckiem. W związku z tym dnia 12.10.1995 r. klinice, jako pierwszej w kraju, przyznano tytuł SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU nadawany przez WHO-UNICEF. W ramach szkolenia podyplomowego lekarzy zorganizował w roku 1996 w Katowicach Sympozjum pt. “ Endoskopia w Ginekologii”, w którym wzięło udział 250 lekarzy ginekologów z całego kraju oraz z zagranicy (USA, Francja, RFN), a w roku 1998 Ogólnopolski Sympozjum nt.: “ Powikłania okołooperacyjne w położnictwie i ginekologii”, które odbyło się w Cieszynie. Prof. Jacek Rzempołuch został odznaczony Odznaką “Za wzorową Pracę w Służbie Zdrowia” (1973), Brązowym Krzyżem Zasługi (1974), Srebrną Odznaką “ Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego” (1983), Złotym Krzyżem Zasługi (1985), Złotą Odznaką “Za Zasługi dla Województwa Częstochowskiego” (1988). Prof. J. Rzempołuch jako członek komitetów naukowych brał aktywny udział w licznych zjazdach polskich towarzystw medycznych. Był członkiem komitetów naukowych specjalistycznych czasopism medycznych: Ginekologia Polska, Ginekologia Praktyczna, Lekarz, Polish Journal of Gynaecological Investigations, Chirurgia Polska. Prof. Jacek Rzempołuch był lekarzem, erudytą, człowiekiem nieprzeciętnie zdolnym i inteligentnym. Przez całe życie był Poszukiwaczem Prawdy, a za to płaci się wysoką cenę!powrót do spisu treści

powrót do listy numerów archiwalnych

powrót do strony głównej